เชิญชวนลดไฟฟ้า Earth Hour 2018 และทำต่อเนื่องช่วงหน้าร้อน

กฟผ. เตรียมแผนรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และรองรับแผนหยุดจ่ายก๊าซฯ แหล่งเมียนมา ขอความร่วมมือจากทุกภาคประหยัดไฟฟ้า ด้านหลายหน่วยงานร่วมรณรงค์ Earth Hour 2018 ปิดไฟ 1 ชั่วโมงค่ำนี้ ตั้งแต่เวลา 20.30 -21.30 น.

นายพิพัฒน์ วรคุณพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ ในปี 2561 อยู่ที่ 29,943 เมกะวัตต์ ประกอบกับมีแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาแหล่งก๊าซธรรมชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำปี 2561 ของ ปตท. ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 23 เมษายน 2561 ซึ่งจะมีการหยุดจ่ายก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกบางส่วน เพื่อบำรุงรักษาประจำปีและการติดตั้งอุปกรณ์ ในแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน ตามลำดับ ซึ่ง กฟผ. ได้ประสานงานกับ ปตท. เพื่อเตรียมมาตรการรองรับแผนการหยุดจ่ายก๊าซฯ ดังกล่าว และเตรียมบริหารจัดการกำลังผลิตและเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า มีมาตรการรองรับการไฟฟ้า หากเหตุการณ์ฉุกเฉิน กระทบต่อความมั่งคงในเขตนครหลวงในช่วงที่ลดการจ่ายก๊าซฯ อีกด้วย

“ทั้ง สามการไฟฟ้าและ ปตท.ได้ประสารงานร่วมกัน เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอ แต่ก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนร่วมกันรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” นายพิพัฒน์ กล่าวในที่สุด

และวันนี้ เป็น วัน Earth Hour 2018 หลายหน่วยงาน ออกรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย ให้ร่วมกันลดใช้ไฟ 1 ชั่วโมง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เชิญชวน ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ถอดปลั๊กพักเครื่องใช้ไฟฟ้า ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. ภารกิจยิ่งใหญ่ชาวหาร 2 เริ่มได้พร้อมกัน. ,ด้าน บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ระบุปิดไฟเป็นเวลาเพียงแค่ 60 นาที ของคน 2.2 ล้านคน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงเท่ากับลดจำนวนรถยนต์ในถนนไปถึง 48,000 คัน หรือช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ

ในขณะที่วันนี้ ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 ทางกรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรม Earth Hour 2018 Bangkok เป็นปีที่ 11 รณรงค์รักษ์โลกโดยการ”ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2018)” พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก 187 ประเทศ และ 7,000 เมืองทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 20.30 -21.30 น. และได้กำหนดจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในสถานที่สำคัญไว้ 5 จุด ได้แก่ 1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 2.วัดอรุณราชวรราม 3.เสาชิงช้า 4.สะพานพระราม 8 และ 5.ภูเขาทอง และขอความร่วมมือไปยังสถานที่ราชการทุกแห่ง รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่น้อย เจ้าของอาคาร ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นด้วย โดย 10 ปีที่ โครงการ Earth Hour ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 1,953 เมกกะวัตต์ เท่ากับการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,016 ตัน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 7,680,000 บาท -สำนักข่าวไทย