สร้างจุลินทรีย์ที่ซับซ้อน

การวิจัยในอดีตได้ระบุถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างในกระเพาะอาหารของประชากรพื้นเมืองในแอฟริกาและอเมริกาใต้และประชากรตะวันตกของยุโรปในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้เล็กระหว่างประชากรที่ใกล้ชิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน

การพัฒนาลำไส้ ภายในแต่ละลำไส้ของเรามีชีวิตอยู่เป็นล้าน ๆ ล้านของแบคทีเรียที่ทำหน้าที่เป็น microbiome ในกระเพาะอาหารของเรา ชุมชนแบคทีเรียเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการย่อยอาหารและควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของเรา พวกเขาเริ่มที่จะตั้งรกรากได้ทันทีหลังจากที่เกิดและพัฒนาในอัตราที่น่าตกใจเมื่อเราเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของเรา ในขณะที่เราเติบโตการสัมผัสกับนมแม่อาหารที่อ่อนนุ่มและผลไม้ผักและเนื้อสัตว์ที่เป็นประโยชน์ทำให้ลำไส้เล็กสร้างจุลินทรีย์ที่ซับซ้อนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของมนุษย์