ยอมรับการเรียกร้องให้อธิษฐานเป็นเวลานานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

นายอนุสรณ์อ่องอิมเมมอิหม่ามมัสยิดบางอุทิศกล่าวว่าอายุ 105 ปีส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม แม้แต่คนที่มาใหม่มักจะสามารถปรับตัวได้ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต นายเปรียไชยบุรีผู้ให้คำปรึกษาแก่ชาวชีรูห์อิสลามได้เดินทางเยือนอนุสรณ์ เพื่อให้การสนับสนุนคุณธรรม เขากล่าวว่ามีมัสยิดมากกว่า 180 แห่งในกรุงเทพฯและทั้งหมดนี้ได้ลดปริมาณการขยายการโทรไปสวดมนต์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้เกิดแรงเสียดทานกับเพื่อนบ้าน ประเทศเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ ยอมรับการเรียกร้องให้อธิษฐานเป็นเวลานานเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง มัสยิดอยู่ที่นี่เป็นเวลานานและชาวบ้านในระยะยาวไม่เคยบ่น พวกเขารู้ว่าชาวมุสลิมได้รับการเตือนถึงเวลาสวดมนต์ “สมบัติกล่าว คนในพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่มีคนจัดงานเลี้ยงใหญ่ด้วยเสียงเพลงดังเขากล่าว