มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

กระทรวงการคลังได้ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ลงเหลือ 3.8% จากระดับ 4% ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ รัฐบาลใหม่คาดว่าจะเป็นรูปเป็นร่างในสัปดาห์นี้หลังจากที่รัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ลงมติให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ส. ประชาธิปัตย์กรณ์จาติกวณิชกล่าวว่าแผนการใช้จ่ายใหม่

อาจไม่แตกต่างจากที่รัฐบาลชุดก่อนหน้าหนุนหลังไว้ รัฐบาลใหม่สามารถนำงบประมาณกลางปีมาใช้ในการสนับสนุนโครงการใหม่หากจำเป็นเขาเสนอ กระทรวงการคลังได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำงานในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพื่อ บรรเทาผลกระทบทางลบจากการส่งออกที่ลดลง ร่างงบประมาณคาดว่าจะได้รับการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกันยายนในการอ่านครั้งแรกกับการอ่านที่สองและสามในเดือนธันวาคมก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสมาชิกเพื่อพิจารณา คณะผู้บริหารประยุทธ์จันทร์โอชาได้กำหนดแผนการใช้จ่ายใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ที่ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท