ตามแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ไปเสียจากการลงโทษประหารชีวิต ” รัฐบาลไทยต้องหยุดยั้งแผนการดำเนินการประหารชีวิตในทันทีและทันทีที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นขั้นตอนแรกในการยกเลิกโทษประหารชีวิต ” ตามแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่สามเรื่องระบบยุติธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีแผนที่จะระงับการประหารชีวิตทั้งหมดภายในประเทศ

ภายในปี พ.ศ. 2557 แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตภายในปี พ.ศ. 2560 และให้สัตยาบันข้อที่สอง พิธีสารเลือกให้ ICCPR ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตามคนไทยจำนวนมากคิดอย่างอื่นโดยพิจารณาจากส่วนความคิดเห็นของหน้า Facebook ของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย มันถูกทิ้งระเบิดด้วยความเห็นจากชาวเน็ตชาวไทยที่แสดงการสนับสนุนการรักษาความตายไว้เป็นบทลงโทษและกล่าวโทษผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในการปกป้อง “อาชญากรชั่วร้าย”