ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศของทรานส์แปซิฟิก

สหรัฐฯกำลังคุยกับญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียเมื่อ 18 เดือนที่แล้วเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีแบบกว้าง ๆ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศของทรานส์แปซิฟิก แต่โดนัลด์ทรัมพ์ได้ถอนตัวจากการย้ายครั้งแรกเมื่อได้เป็นประธานาธิบดี นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานโยบาย “America First” ของเขาได้เห็นถึงอัตราภาษีศุลกากรในหลาย ๆ ด้านเช่นเหล็กซึ่งทั้งญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปส่งออกไปยังสหรัฐฯ

ปัจจุบัน บริษัท ในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลกในแต่ละปีมูลค่ากว่า 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ในช่วงที่มาตรการปกป้องประเทศกำลังเป็นที่ยอมรับทั่วโลกการลงนามในข้อตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปในวันนี้จะเป็นการแสดงให้โลกเห็นถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ของเราในการส่งเสริมการค้าเสรี”